เกี่ยวกับบริษัท ทรี.ดี.เฮ้าซิ่ง จำกัด
  • mainline

เกี่ยวกับ บริษัท ทรี.ดี.เฮ้าซิ่ง จำกัด
3D HOUSING CO.,LTD. บริษัทรับสร้่างบ้านหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านให้บริการออกแบบและสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้า ด้วยทีมบริหาร สถาปนิกและ วิศวกรเฉพาะทาง ที่พร้อมออกแบบบ้านตามความต้องการและ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการสร้างบ้านรวมถึงจัดสรรวงเงินสินเชื่อพิเศษสำหรับลูกค้าทรี.ดี.เฮ้าซิ่งเท่านั้นภายใต้สโลแกน “ไม่มีเงิน ก็สร้างได้ ไม่้ใช้ผู้รับเหมาช่วง”

kvisit02

บริษัท ทรี.ดี. เฮ้าซิ่ง จำกัด ก่อตั้งโดย คุณวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540โดยการรวบรวมความรู้ประสบการณ์ และทีมงานระดับมืออาชีพจากการที่ได้เริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจรับสร้างบ้านมาตั้งแต่ปี 2533 จึงทำให้พบ อุปสรรค ปัญหา และข้อจำกัดมากมายในการสร้างบ้าน เป็นโอกาสที่จะนำประสบการณ์ที่มีมาปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการสร้างบ้านให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันบนแนวความคิดที่ต้อง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ตรงจุดอย่างชัดเจนรวดเร็ว และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ไม่มีเงิน ก็สร้างได้
ปี 2547 หลังจากที่ผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจและมีการฟื้นตัวของภาพอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้านรวมตัวกันก่อตั้งเป็นสมาคมเพื่อยกระดับมาตรฐานในการก่อสร้าง และสร้างความเข้มแข็งให้กับ ผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค และรักษาภาพลักษณ์โดยรวมของธุรกิจโดย บริษัท ทรี.ดี. เฮ้าซิ่ง จำกัด ได้เป็น หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2547

ผ่านมาแล้วนับ 10 ปี ที่ ทรี.ดี. เฮ้าซิ่ง ได้สร้างผลงาน และความพึงพอใจให้กับลูกค้ามาโดยตลอดด้วยทีมงานบริหารสถาปนิก และวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เฉพาะทางพร้อมทั้งยังปรับรูปแบบการให้บริการได้อย่างเหมาะสม ด้วยระบบงานมาตรฐานต่างๆ , นโยบายบริหารงานที่เป็นธรรม 5 G’sPolicy, Simple Solution โซลูชั่นสำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆในการสร้างบ้านทำให้ลูกค้าสร้างบ้านได้ง่ายขึ้นและการจัดหาสินเชื่อพิเศษสำหรับปลูกสร้างบ้านแบบเฉพาะรายซึ่งนับเป็นจุดแข็งที่ทำให้ทรี.ดี.เฮ้าซิ่งแตกต่างจากที่อื่น

Teamd3

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
instagram wordpress download burun estetiği hacklink elektronik sigara hacklink satış evden eve nakliyat