คุยเรื่องบ้าน กับทีมงานทรี.ดีฯ
  • mainline


เริ่มสร้างบ้านทำอย่างไรดี?
ถ้าเราจะเริ่มสร้างบ้านดีๆสักหลังหนึ่ง มีวิธีใดบ้าง เราสามารถแยกได้เป็น 3 แบบหลักๆครับ

1.วิธีดั้งเดิม (Traditional Approach) เป็นวิธีที่เหมาะกับโครงการขนาดใหญ่โดย มี 3 ขั้นตอนคือ Design (ออกแบบ) – Bid (ประมูลราคา) – Build (ก่อสร้าง) เป็นวิธีที่เราต้องจัดหาสถาปนิกมาออกแบบบ้านให้เราก่อน จากนั้นจึงหาผู้รับเหมามาประมูลราคาและทำการก่อสร้างต่อไป

- Design (ออกแบบ) เจ้าของบ้านจะต้องจัดหาสถาปนิกมาทำการออกแบบบ้านให้โดยเริ่มที่ขั้นตอนแบบร่างเพื่อสรุปให้ได้การใช้สอย หน้าตาบ้าน วัสดุ ราคาเบื้องต้น จากนั้นจึงทำการเขียนแบบก่อสร้าง และแบบขออนุญาตก่อสร้างต่อไป
- Bid ย่อมาจาก Bidding (ประมูลราคา) เจ้าของบ้านต้องหาผู้รับเหมา รับสร้างบ้าน เข้ามารับแบบบ้านเพื่อนำไปคิดราคา เสนอราคาในรูปแบบบัญชีปริมาณ (BOQ) โดยผู้ออกแบบหรือบริษัทที่ปรึกษา (Consult) จะเป็นผู้ช่วยเจ้าของบ้านในการพิจารณาสรุปเลือกผู้รับเหมา โดยใช้เกณฑ์ด้านราคาและคุณภาพควบคู่กันเปรียบเทียบกับราคากลางที่ผู้ออกแบบหรือบริษัทที่ปรึกษาจัดทำขึ้น
- Build (ก่อสร้าง) ผู้รับเหมาสร้างบ้านที่ชนะการประมูลจะเข้าดำเนินการก่อสร้างตามแบบ โดยมีผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานเป็นผู้ตรวจสอบ และจัดทำรายละเอียดเรื่องแบบเพิ่มเติมหรือให้คำชี้ขาดในการดำเนินงานกรณีที่แบบส่วนนั้นไม่สมบูรณ์

Continue Reading


สร้างบ้านเชื่อตามซินแสหรือสถาปนิกดี?
ปัจจุบันต้องยอมรับว่ากระแสการจัดวางฮวงจุ้ยในการ สร้างบ้านนั้น กำลังเป็นที่สนใจมากครับ โดยส่วนตัวแล้วผมเอง ก็ได้ทำงานออกแบบบ้านร่วมกับซินแสหลายท่านจนต้องหันมา ศึกษาอย่าง จริงจังซึ่งก็พบว่าอาชีพซินแสฮวงจุ้ยในประเทศจีน สมัยโบราณ แท้จริงแล้วก็คืออาชีพเดียวกับ สถาปนิกในปัจจุบัน นั่นเอง ซินแสสมัยก่อนเก่งมากครับสามารถเขียนร่างแบบบ้าน ได้ด้วย และการออกแบบก็ผสมผสานกับการดูทิศทางแดดลม พลังงานทางธรรมชาติต่างๆ(ภาษาจีนเรียกชี่) ว่าเหมาะสมกับ ธาตุ (สมัยนี้เรียกว่า DNA) ของเจ้าบ้านหรือไม่ ซึ่งส่วนมาก หลักที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะมาจากตำราในรูปแบบความเชื่อ เป็นข้อห้ามต่างๆ ซึ่งถ้าศึกษากันถึงแก่นแท้แล้ว หลักฮวงจุ้ย ที่มีมาแต่ดั้งเดิมนั้น คือการจัดสภาพแวดล้อมภายในและ ภายนอกบ้าน เพื่อให้มนุษย์อาศัยอยู่กับธรรมชาติได้อย่าง สมดุลและมีความสุข

Continue Reading
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
instagram wordpress download burun estetiği hacklink elektronik sigara hacklink satış evden eve nakliyat